Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Ολοκλήρωσε το βασικό πρόγραμμα σπουδών Ψυχολογίας στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας (Deree College). Παράλληλα  αποφοίτησε από το Πρόγραμμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής  Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Ήρθε σε επαφή με την συστημική σκέψη κατά την περίοδο εξαετούς εθελοντικής εργασίας στην Συμβουλευτική Υπηρεσία Οικογένειας του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας. Αργότερα εκπαιδεύτηκε στην συστημική προσέγγιση και την οικογενειακή θεραπεία, στα πλαίσια του τετραετούς προγράμματος ειδίκευσης στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων. Έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια.

 Συνεργάστηκε με κέντρα και ιδιωτικούς φορείς ως ψυχοθεραπεύτρια, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, συντονίστρια ομάδων. Στις επαγγελματικές της δραστηριότητες περιλαμβάνονται επίσης διοργανώσεις σεμιναρίων, σχολές γονέων, επαγγελματική συμβουλευτική.  Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο.

Από τον Σεπτέμβριο του 2007 είναι συνεργάτιδα της εταιρίας «Έκ των Ένδον -  Χώρος Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας» με αντικείμενο την ψυχοθεραπεία ατόμων, οικογενειών, ομάδων καθώς και την εκπόνηση ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού.