Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Ψυχολογίας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Μ. Βρετανίας.

Ειδικεύθηκε στην εργασιακή ψυχολογία, εργασιακές σχέσεις και οργανωσιακή ψυχολογία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Lancaster της Μ. Βρετανίας.

Ειδικεύθηκε στη συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία ατόμων, ομάδων και οικογενειών και στην ψυχολογική διάγνωση στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων.

Για περισσότερα από είκοσι χρόνια εργάσθηκε σε επιχειρήσεις (Αγροτική Τράπεζα, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών,ΣΕΒ) ως στέλεχος ανθρώπινου δυναμικού και εργασιακών σχέσεων ασχολούμενη με το σχεδιασμό προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της ανεργίας, με την ενδυνάμωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ενδυνάμωση ανέργων, με θέματα εκπαίδευσης και διαπραγματεύσεων καθώς και με την παρακολούθηση των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κοινωνικά θέματα (απασχόληση, ανεργία, μετανάστευση, προώθηση της ισότητας των φύλων, εκπαίδευση κατάρτιση, αποδοχή της διαφορετικότητας, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας κ.ά.) συμμετέχοντας στην Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Διοικητικά Συμβούλια  και Οργανισμούς.

 Για δέκα χρόνια συμμετείχε ως επιστημονικός συνεργάτης και στέλεχος διαμόρφωσης πολιτικής στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) και συνέγραψε γνώμες πρωτοβουλίας για διάφορα κοινωνικά θέματα (μετανάστευση, ζητήματα ισότητας των φύλων, αντιμετώπιση της φτώχειας στην Ελλάδα, αντιμετώπιση του στρες στους χώρους εργασίας, προώθηση της δια βίου μάθησης, προώθηση της προσχολικής εκπαίδευσης κ.ά.).

 Από το 2000 ασχολείται με τον σχεδιασμό, τη διοργάνωση και το συντονισμό σεμιναρίων σχετικά με την προσωπική ανάπτυξη εργαζομένων, ενδυνάμωση, διαχείριση του stress στο χώρο εργασίας και την προσωπική ζωή, αξιολόγηση προσωπικού, διαχείριση συγκρούσεων στην οικογένεια και το χώρο εργασίας, βασικές αρχές επικοινωνίας, επαγγελματικό προσανατολισμό, σχεδιασμό σταδιοδρομίας, διαχείριση της διαφορετικότητας και της πολυμορφίας στο σχολείο, στην επιχείρηση,   ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτογνωσίας ως μέσο για την αποτελεσματικότερη συμπεριφορά στην εργασία και την οικογένεια, συνδυασμός επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων – ο γονεϊκός ρόλος στη σύγχρονη εποχή, διαχείριση της αλλαγής, καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος.

Από το 2003 ασκεί ιδιωτικά θεραπευτικό έργο με εφήβους και ενηλίκους.

Από το 2007 είναι συνεργάτιδα της «‘Εκ των ΄Ενδον – Χώρος Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας»  και παρέχει υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε  ενήλικες, καθώς και σεμινάρια πρόληψης και ενδυνάμωσης  προσωπικού και ατομικής συμβουλευτικής σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.