Η Συμβουλευτική αποτελεί την παροχή επιστημονικής βοήθειας και υποστήριξης, προκειμένου το άτομο να ανακαλύψει και να εξελίξει τις ικανότητες και δυνατότητές του και να κατακτήσει τις απαιτούμενες κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες για μια υγιή προσαρμογή στο περιβάλλον του, αναλαμβάνοντας το μερίδιο ευθύνης του και αποκτώντας καλύτερο έλεγχο του εαυτού του. 

Οι σημερινές συνθήκες ζωής, οι αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας με τις ραγδαίες μεταβολές που επιβάλλει φέρνουν συχνά στον άνθρωπο την αίσθηση αδιεξόδου, σύγχυσης και αδυναμίας χειρισμού διαφόρων καταστάσεων σε προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. 
 
Η παρέμβαση εστιάζεται σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα θέματα, τα οποία απασχολούν το άτομο, θέματα που μπορεί να σχετίζονται με την πρόληψη και επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, ψυχολογική στήριξη, διευκόλυνση ή ανάπτυξη αποτελεσματικών σχέσεων, απόκτηση δεξιοτήτων της καθημερινής ζωής. Αποτελεί βραχείας διάρκειας προσέγγιση, με συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών, συνήθως 6-12.
 
Συγκεκριμένα, η συμβουλευτική παρέμβαση μπορεί να εφαρμοστεί, ώστε να βοηθηθεί το άτομο να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του εαυτού του, ενώ ταυτόχρονα να οδηγηθεί σε αναζήτηση και εύρεση εναλλακτικών επιλογών και λύσεων σε:
  • Θέματα σταδιοδρομίας, καριέρας, επαγγελματικής εξέλιξης
  • Δυσκολίες επικοινωνίας στις συζυγικές, οικογενειακές, εργασιακές και διαπροσωπικές σχέσεις
  • Διαχείριση συγκρούσεων
  • Δυσκολία στο σχεδιασμό και την πραγματοποίηση στόχων
  • Δυσκολία λήψης απόφασης
  • Διαχείριση χρόνου
  • Μετάβαση σε μια νέα φάση ζωής π.χ. γέννηση παιδιού, υιοθεσία, διαζύγιο
  • Πρόληψη σοβαρότερων συμπτωμάτων που σχετίζονται με διατροφικές διαταραχές π.χ.έντονες διακυμάνσεις βάρους.
  • Διατροφικές διαταραχές
  • Ψυχοσωματικές διαταραχές, κρίσεις πανικού κλπ
  • Υποστήριξη της γονιμότητας και της αναπαραγωγής